เห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงประสบการณ์ครั้งแรก!!

เปล่า ไม่ใช่ครั้งแรกแบบอย่างว่านะครับ เพราะนี่ blog เรื่องเงินๆทองๆไม่ใช่ blog น้องนาง ไปดูข่าวก่อน

“ที่ บง. 003/2550

15 กุมภาพันธ์ 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การขายหุ้นสามัญของบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) ขอเรียนมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการขายหุ้นสามัญของบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ ธนาคารและบริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 26,627,126 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ทำรายการ: 15 กุมภาพันธ์ 2550

จำนวนการถือหุ้นก่อนการจำหน่าย: ธนาคาร จำนวน 26,574,339 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20.54%

บริษัทย่อย จำนวน 52,787 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.04%

รวม จำนวน 26,627,126 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20.58%

จำนวนการถือหุ้นหลังการจำหน่าย: รวม จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.00%

วัตถุประสงค์ในการจำหน่าย: ธนาคารจำหน่ายหุ้นที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหรือมีหุ้นในบริษัทจำกัดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธนาคารที่ต้องการลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของธนาคาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจของหุ้นที่จำหน่าย: ธุรกิจด้านข้อมูลสื่อและข่าวสารในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเลคทรอนิคส์

ราคาขาย: 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่ารวม 2,662,712.60 บาท

ผู้ซื้อ: นางสาวดวงพร วงศ์ชูเครือ จำนวน 6,000,000 หุ้น

นางสาวนภาลัย ช่องดารากุล จำนวน 6,000,000 หุ้น

นางสาวกมลวรรณ ลิ้มทองกุล จำนวน 6,000,000 หุ้น

นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล จำนวน 6,000,000 หุ้น

นางสาวมาลินี ชินสุภัคกุล จำนวน 2,627,126 หุ้น

รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ”

ที่นึกถึงก็เพราะ MGR เป็นหุ้นตัวแรกที่ผมซื้อครับ ตอนนั้นยังชื่อ บริษัท ผู้จัดการ จำกัด (มหาชน) ซื้อครั้งแรกปี 2535 ราคา 198 บาท (ไม่รู้ซื้อไปได้ไง) จำนวน 50 หุ้น (หุ้นกับเพื่อนคนละครึ่ง) ซื้อเสร็จฝันหวานจะขายเท่าไหร่ดีวะ 230 ดีไหม เฮ่ย 250 ไปเลย หุ้นกำลังขึ้นดีอย่างนี้ โดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยว่ากำลังยืนสูดอากาศบนยอดดอยกันอยู่ ถ้าจำไม่ผิด ราคาที่ซื้อไปนี่เป็นราคาสูงสุดเลยครับ หลังจากนั้น MGR ไหลลงยาวตลอด และแน่นอน เมื่อเป็นการซื้อหุ้นครั้งแรก ผมใช้คติว่าถ้ายังไม่ขายก็ยังไม่ขาดทุน (ตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆ) เดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาใหม่ ผลหรือครับ บริษัทเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ หุ้นแทบไม่มีค่า เจ้าของโดนฟ้องล้มละลาย หายหน้าหายตาไปพักนึง

ไหน อะไรนะครับ เจ้าของเป็นใครเหรอครับ? เปิดช่อง 11 ตอน 2 ทุ่มครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สิครับ นั่นแหละครับ

Advertisements

2 thoughts on “เห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงประสบการณ์ครั้งแรก!!

  1. แบล็คลิสต์ ครับ แบล็คลิสต์

    ผู้บริหารไม่ดี เป็นภัยต่อกระเป๋าตังค์

  2. มาเดินเล่น เฟี้ยววว~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s