ธุรกิจบัตรเครดิตปี 2549 และแนวโน้มปี 2550

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกบทวิเคราะห์สรุปตัวเลขธุรกิจบัตรเครดิต ปี 2549 ได้ข้อมูลอย่างนี้

ข้อแรก ปริมาณบัตรเครดิตปี 2549 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ภาพรวมปริมาณบัตรเครดิตทั้งระบบ ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน 10,900,566 บัตร มีการเติบโต 9.46% ซึ่งลดลงจากที่ขยายตัว 15.15% ในปี 2548

ข้อสอง ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตชะลอลง ภาพรวมปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในทุกกลุ่มผู้ประกอบการของปี 2549 มีปริมาณการใช้จ่ายทั้งสิ้น 636,113 ล้านบาท โดยขยายตัว 17.31% ชะลอลงจากที่มีการเติบโต 20.57% ในปี 2548

ข้อสาม ปริมาณสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ภาพรวมของสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตบ่งชี้ถึงการชะลอตัว โดย ณ สิ้นปี 2549  ยอดสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตของระบบอยู่ที่ 171,005 ล้านบาท ขยายตัวในอัตรา 19.21% ลดลงจากที่ขยายตัว 21.1% ในปี 2548

ข้อสุดท้าย ปริมาณการเบิกเงินสดล่วงหน้าบัตรเครดิตขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ภาพรวมของการเบิกเงินสดล่วงหน้า ณ สิ้นปี ปี 2549 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 184,190 ล้านบาท ขยายตัว 19.54% ซึ่งชะลอตัวลงจากที่เคยขยายตัว 27.26% ในปี 2548

ส่วนประมาณการของปีนี้ก็ยังเป็นการขยายตัวในอัตราที่ลดลงทั้ง 4 ข้อเหมือนในปีที่ผ่านมาครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่นี่ครับ

แล้วอย่างนี้จะส่งผลกระทบยังไงกับ KTC ล่ะครับ?

Advertisements

2 thoughts on “ธุรกิจบัตรเครดิตปี 2549 และแนวโน้มปี 2550

  1. KTC เป็นหุ้นโปรดที่ผมอยากได้มาตลอดครับ(แต่ไม่มี ฤกษ์ไม่เหมาะ)

    ผมอ่านบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารจากที่ไหนซักที่ แกว่าปีนี้จะอยู่เฉยๆครับ แกว่าเร่งเครื่องเจ็บตัว อยู่เฉยๆก็เจ็บน้อยหน่อย และปีนี้ไม่ใช่ปีที่ดีของ KTC

    ฟังแล้ว ก็สรุปได้ว่า มันก็ยังไม่ใช่ฤกษ์ที่ดีในการหามาประดับพอร์ตเหมือนกัน

  2. ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s